Sisältöön Sivukartta Palaute Tulosta

Sydänliitto

 
 
 
 
 

Verenpaineen kotimittaus

Verenpaineen kotimittaukseen suositetaan olkavarsimittaria (rannemittaria vain jos olkavarresta ei voi mitata).

Mittausympäristön tulisi olla meluton ja kiireetön. Puoleen tuntiin ennen mittausta ei pidä harrastaa liikuntaa eikä tehdä kuormittavaa työtä, tupakoida, juoda alkoholia, kahvia, teetä eikä kolajuomia. 

Verenpaine lasketaan neljänä eri päivänä tehdyn kaksoismittauksen keskiarvona. Kotimittauksen lukemaan tulee lisätä sekä ylä- että alapaineeseen 5 mmHg, jotta se vastaisi terveydenhuollossa mitattua lukemaa. Esimerkiksi kotona mitattu verenpaine 135/85 mmHg vastaa terveydenhuollon lukemaa 140/90 mmHg.

  

Katso, kuinka mittaat verenpaineesi oikein 

  

Milloin omaseuranta on
tarpeen?
Miksi se on tarpeen?  Kuinka usein mitataan?
Kun verenpaine on vastaanotolla todettu lievästi tai kohtalaisesti kohonneeksi tai kun mittaustulokset vaihtelevat paljon eri kerroilla.Jotta saataisiin selville todellinen verenpainetaso ja voitaisiin tehdä päätös lääkehoidon tarpeellisuudesta.Verenpaine mitataan kaksois- mittauksena aamuin ja illoin seitsemänä peräkkäisenä vuorokautena. Näistä ensimmäisen vuorokauden mittaukset jätetään huomioimatta ja lasketaan keskiarvot kaksoismittauksien verenpainearvoista kuuden vuorokauden ajalta.
Kun lääkehoito on äskettäin aloitettu tai lääkitystä on muutettu.Jotta saadaan selville, päästäänkö lääkeannoksella hoitotavoitteeseen.Mittaa verenpaine aamuin ja illoin tehtyinä kaksoismittauksina neljänä vuorokautena. Mittaussarjat tehdään kahden viikon aika ennen seuraavaa lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanottokäyntiä.
Kun lääkitys on vakiintunut ja hoitotaso saavutettu.Seurataan verenpainetason pysyvyyttä.Neljän vuorokauden mittaussarja 3-6 kk välein.

 

Kaksoismittauksella tarkoitetaan verenpaineen mittaamista kahdesti peräkkäin 1-2 minuutin välein.

 

Päivitetty 28.10.2011

1
2
3
4
5
6
Jaa sivu: Bookmark and Share
 
Info
Sulje

Hakuohje

Sisällöstä voi hakea tietoa vapaalla sanahaulla (Hae sisällöstä) tai asiasanahaulla (Hae asiasanoilla).

Vapaa sanahaku käy läpi tekstisisällöt, otsikot ja kuvatekstit.

Asiasanahaku hakee sisällön metatiedoista vastaavuutta sisällön Tero- ja Mesh-metatietoihin.

Haku käyttää oletusarvona hakusanojen välissä TAI-operaattoria.

Haku ei tee eroa suurten tai pienten kirjainten välillä.

Hakusanan voi katkaista asteriskilla eli tähtimerkillä (*) sanan lopusta, mikä on hyödyllistä eri taivutusmuotojen etsimisessä.