Sisältöön Sivukartta Palaute Tulosta

Sydänliitto

 
 
 
 
 
 

Tulppa-ohjelmasta tehtyjä arviointitutkimuksia

 

Tältä sivulta löydät Tulppa-ohjelmaan liittyviä arviointitutkimuksia ja opinnäytetöitä.

 

Tulppa-ohjelman prosessi ja tuloksellisuus

Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan Pohjois-Savon Sydänpiirin toiminnanjohtajan Tarja Ikosen Pro gradu -työhön, jossa on selvitetty Tulppa-ohjelman toteutusta ja tuloksellisuutta.

 

Tulppa-ohjelman prosessi ja tuloksellisuus.pdf (183.4 kt )

 

Tulppa-avokuntoutusohjelman raportti

Selvitys kuntoutujien kokemuksista ja vaaratekijämuutoksista vuoden seurannassa 

Alla olevaan raporttiin on koottu lyhennelmänä kuntoutujien kokemuksia karoittava tutkimus sekä tutkimus, jossa selvitettiin Tulppa-ryhmissä olleiden kuntoutujien mitattavien vaaratekijöiden muutosta vuoden seurannassa.

Tulppa-raportti.pdf (434.2 kt )

 

Voimaantuminen ja vertaistuki ryhmässä

Alla olevassa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liittyvässä opinnäytetyössä on selvitetty Tulppa-ryhmäläisten kokemuksia kuntoutumisesta. Tutkimuksessa selvitettiin etenkin sitä kokivatko ryhmäläiset saaneensa muutoksia aikaan ja millainen on vertaistuen rooli kuntoutumisen apuna.

 

Voimaantuminen ja vertaistuki ryhmassa.pdf (699.7 kt )

 

Terveyttä edistävä elämäntapaohjaus ryhmässä   

Kysely valtimotautipotilaiden Tulppa-avokuntoutusohjelman toimintaedellytysten toteutumisesta perusterveydenhuollossa

 

Alla olevassa Saimaan Sydänpiirin Tulppa-koordinaattorin Pia Kraft-Oksalan Pro gradu- työssä selvitettiin perusterveydenhuollossa toimivien Tulppa-ohjaajien kokemuksia siitä, miten ryhmämuotoisen elämäntapaohjauksen toimintaedellytykset heidän mielestään toteutuivat.

Terveytta edistava elamantapaohjaus ryhmassa.pdf (1658 kt )

 

Valtimotautipotilaan Tulppa-avokuntoutusohjelma

Kuntoutuksen vaikutus fyysiseen aktiivisuuteen, 6 minuutin kävelytestin tuloksiin ja liikuntamotivaatioon

Alla olevassa opinnäytetyössä selvitettiin kuntoutuksen vaikutusta fyysiseen aktiivisuuteen, 6 minuutin kävelytestin tuloksiin ja liikuntamotivaatioon poulen vuoden seurannassa yhdessä Tulppa-ryhmässä.

Opinnaytetyo: Reinikainen, Ruotsalainen ja Vaitiniemi, Mikkelin AMK, Kevat 2011.pdf (755.3 kt )

 

Tulppa-ryhmään osallistuneiden jatkokuntoutukseen hakeutuminen Lappeenrannan terveysasemalla

Alla olevassa opinnäytetyössä selvitettiin Lappeenrannan terveysaseman Tulppa-kuntoutujien jatkokuntoutukseen hakeutumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi selvitettiin miten jatkokuntoutusmahdollisuuksia tulisi kehittää.

Opinnaytetyo_Helin_Parviainen_Saimaan AMK 2011.pdf (643.6 kt )

 

Ryhmäohjaus kuntouttavassa hoitotyössä
- sairaan- ja terveydenhoitajan kokemuksia

 

Alla olevassa opinnäytetyössä tutkittiin Tulppa-ryhmäohjaajien kokemuksia ryhmäohjauksesta Etelä-Karjalan alueella. Tutkimuksessa tarkasteltiin sairaan- ja terveydenhoitajan valmiuksia kuntouttavaan ryhmäohjaukseen, heidän kokemuksiaan asiakaslähtöisyydestä, sekä heidän asenteitaan ryhmäohjaukseen.

Suominen_Opinnaytetyo_Saimaan AMK_2011.pdf (196.7 kt ) 

 

 

Päivitetty 10.6.2011

1
2
3
4
5
6

Jaa sivu: Bookmark and Share
 
Info
Sulje

Hakuohje

Sisällöstä voi hakea tietoa vapaalla sanahaulla (Hae sisällöstä) tai asiasanahaulla (Hae asiasanoilla).

Vapaa sanahaku käy läpi tekstisisällöt, otsikot ja kuvatekstit.

Asiasanahaku hakee sisällön metatiedoista vastaavuutta sisällön Tero- ja Mesh-metatietoihin.

Haku käyttää oletusarvona hakusanojen välissä TAI-operaattoria.

Haku ei tee eroa suurten tai pienten kirjainten välillä.

Hakusanan voi katkaista asteriskilla eli tähtimerkillä (*) sanan lopusta, mikä on hyödyllistä eri taivutusmuotojen etsimisessä.