Sisältöön Sivukartta Palaute Tulosta

Sydänliitto

 
 
 
 
 
 

Rytmihäiriölääkkeet

Rytmihäiriölääkkeitä käytetään eniten eteisvärinän ehkäisyyn ja hoitoon. Vakavimmissa rytmihäiriöissä lääkkeiden teho ei ole riittävän varma, joten niitä käytetään korkeintaan toimenpide- tai laitehoidon lisänä.

Joissain tilanteissa rytmihäiriölääkkeet voivat paradoksaalisesti aiheuttaa vakavamman rytmihäiriön kuin se mitä niillä hoidetaan (proarytmia). Siksi lääkkeiden käytön on erityisesti vaarattomissa rytmihäiriöissä oltava tarkoin harkittua.

Rytmihäiriölääkkeet luokitellaan vaikutusmekanismin mukaan.

Luokka I: solukalvon natriumkanavan salpaajat
I A: kinidiini ja disopyramidi
I B: meksiletiini
I C: flekainidi ja propafenoni
Luokka II: beetasalpaajat
Luokka III: solukalvon kaliumkanavan salpaajat
amiodaroni
dronedaroni
sotaloli
Luokka IV: kalsiuminestäjät

Luokkia I ja III kutsutaan usein "varsinaisiksi rytmihäiriölääkkeiksi". Niiden aloittaminen kuuluu erikoislääkärille. Yleislääkäri voi usein vastata jatkoseurannasta.

Luokkien I A ja I B lääkkeiden käyttö on nykyään vähäistä.

I C -luokan lääkkeet (flekainidi ja propafenoni) ovat ensisijaisia eteisvärinän hoito- ja ehkäisylääkkeitä silloin kun sydän on rakenteellisesti terve. Erityisesti sairastettu sydäninfarkti tai muu vasemman kammion toiminnanhäiriö ovat käytön esteitä.

I C -lääkkeitä käytetään päivystyspisteissä tuoreen eteisvärinän kääntämiseksi normaaliin sinusrytmiin. Kun hoito on todettu tehokkaaksi ja turvalliseksi, potilas voi toteuttaa sen itsekin.

Pitkäaikaisesti I C -lääkkeitä käytetään eteisvärinäkohtausten estoon. Ne yhdistetään yleensä beetasalpaajahoitoon. Hoidon aikana on tarkkailtava, ettei synny uusia rytmihäiriöitä (ennen kaikkea eteislepatusta), ettei syke hidastu liikaa ja ettei EKG:hen ilmaannu hankaluuksia ennakoivia muutoksia. Flekainidin haittoina ilmenee huimausta ja näköhäiriöitä. Propafenonin käyttöön voi liittyä vatsavaivoja ja näköhäiriöitä.

III-luokan lääkkeitä käytetään eteisvärinän estohoidossa ja erikoislääkärin määräyksestä vakavaa haittaa aiheuttavien tai henkeä uhkaavien rytmihäiriöiden ehkäisyssä ja hoidossa.

Sotaloli on sekä beetasalpaaja että III-luokan rytmihäiriölääke. Sitä voidaan käyttää eteisvärinän estohoidossa, mutta tehokkaat annokset ovat niin suuria, että sykkeen hidastuminen tai muut haitat saattavat tulla esteiksi. Hoidon alussa on välttämätöntä seurata EKG:n QT-aikaa, koska sen liiallinen piteneminen altistaa vakaville kammioperäisille rytmihäiriöille (torsades de pointes, kääntyvien kärkien kammiotakykardia).

Amiodaroni on tehokkain rytmihäiriölääke. Sitä voidaan suhteellisen turvallisesti käyttää myös sydänsairauksiin liittyvissä rytmihäiriöissä, esimerkiksi sydäninfarktin jälkeen ja sydämen vajaatoiminnassa. Valitettavasti amiodaronilla on lukuisia muita haittavaikutuksia, joista osa on vakavia:
  • kilpirauhasen liika- tai vajaatoiminta
  • maksan toiminnanhäiriöt
  • keuhkojen vakava sidekudosreaktio (harvinainen)
  • ihon herkistyminen auringonvalolle

Haittavaikutusten vuoksi amiodaronin käytölle on oltava painava, erikoislääkärin arvioima peruste. Kilpirauhasen, maksan ja keuhkojen toimintakokeita on seurattava.

Dronedaroni on kehitetty amiodaronista. Molekyylista on poistettu jodi, jolloin kilpirauhaseen kohdistuvat haittavaikutukset jäävät pois. Maksan toimintaa on seurattava kuukausittain ensimmäisen puolen vuoden ajan, sen jälkeen harvemmin. Dronedaronia käytetään eteisvärinän estohoidossa silloin kun muut lääkkeet eivät ole tehonneet tai eivät sovi. Lääke on lopetettava, jos eteisvärinä jää pysyväksi. Vakaassa vaiheessa oleva sepelvaltimotauti ei ole dronedaronin käytön este, mutta kaiken asteinen sydämen vajaatoiminta on.

Rytmihäiriölääkkeillä on yleensä alempi erityiskorvaus (65 %) kroonisissa sydämen rytmihäiriöissä. Poikkeukset mainitaan taulukossa.

 

Lääkeaine

Valmistenimet

Huomauksia

Kinidiini

Kiniduron (poistumassa)

 

Disopyramidi

Ritmodan (ei sv-korvausta)

Ritmoforine

Rhytmodan (ei sv-korvausta)

Erityislupavalmisteita

Flekainidi

Tambocor

 

Propafenoni

Rytmonorm

 

Amiodaroni

Cordarone

 

Dronedaroni

Multaq

Rajoitettu peruskorvattavuus B-lausunnolla

Sotaloli

Sotacor

Sotalol *

Alempi erityiskorvaus kroonisessa verenpainetaudissa, kroonisessa sepelvaltimotaudissa ja kroonisissa rytmihäiriöissä

 7.2.2014

1
2
3
4
5
6

Jaa sivu: Bookmark and Share
 
Info
Sulje

Hakuohje

Sisällöstä voi hakea tietoa vapaalla sanahaulla (Hae sisällöstä) tai asiasanahaulla (Hae asiasanoilla).

Vapaa sanahaku käy läpi tekstisisällöt, otsikot ja kuvatekstit.

Asiasanahaku hakee sisällön metatiedoista vastaavuutta sisällön Tero- ja Mesh-metatietoihin.

Haku käyttää oletusarvona hakusanojen välissä TAI-operaattoria.

Haku ei tee eroa suurten tai pienten kirjainten välillä.

Hakusanan voi katkaista asteriskilla eli tähtimerkillä (*) sanan lopusta, mikä on hyödyllistä eri taivutusmuotojen etsimisessä.