Sisältöön Sivukartta Palaute Tulosta

Sydänliitto

 
 
 
 
 
 

Milloin tarvitaan kuntoutussuunnitelma?

Kuntoutussuunnitelmalla tarkoitetaan osaa hoitosuunnitelmasta, joka sisältää sen hetkisen arvion kuntoutuksen tarpeesta ja tavoitteista sekä mahdollisista kuntoutustavoista.


Kuntoutussuunnitelma tehdään kirjallisena hoidosta vastaavassa yksikössä yhteistyössä potilaan ja tarvittaessa hänen läheisensä, lääkärin ja hoitoryhmän kanssa. Sydänpotilaalle kuntoutussuunnitelma on käytännöllistä tehdä B-lääkärinlausunnon liitteeseen. Suunnitelma laaditaan 1-3 vuodeksi.

 

Kuntoutussuunnitelma sisältää

  • tiedot kuntoutujan sairaudesta 
  • kuvauksen toimintakyvystä sekä lääketieteellisestä ja toiminnallisesta haitasta 
  • kuntoutuksen tavoitteet toiminta- ja työkyvyn säilyttämiseksi 
  • suunnitellut kuntoutustoimenpiteet, toteutustavan, ajoituksen ja järjestäjät (esim. terveydenhuolto, Kela, työeläkelaitos; kuntoutumis- tai sopeutumisvalmennuskurssi) 
  • sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut (mm. lääkkeiden erityiskorvaus, vammais- tai hoitotuki, kuntoutusraha) 
  • hoidosta jatkossa vastaavan yksikön

 

Kaikilla sydänpotilailla olisi hyvä olla jatkohoito- ja kuntoutussuunnitelma, johon on kirjattu vähintään sairaustiedot, jatkohoidosta vastaava hoitopaikka ja arvio kuntoutuksen tarpeesta. Välttämätön kuntoutussuunnitelma on

  • haettaessa vaikeavammaisen lääkinnällistä kuntoutusta Kelasta
  • haettaessa ammatillista kuntoutusta 
  • haettaessa kuntoutustukea 
  • haettaessa nuoren vajaakuntoisen kuntoutusrahaa ammatillista koulutusta tai kuntoutumista varten (tehdään koulun ja terveydenhuollon kanssa yhteistyössä).

Tavoitteena terveet elintavat

Kaksi ryhmämallia elintapamuutosten tueksi

Ryhmän tuki on avuksi, kun on päättänyt muuttaa elintapoja pysyvästi. Lue lisää

1
2
3
4
5
6

Jaa sivu: Bookmark and Share
 
Info
Sulje

Hakuohje

Sisällöstä voi hakea tietoa vapaalla sanahaulla (Hae sisällöstä) tai asiasanahaulla (Hae asiasanoilla).

Vapaa sanahaku käy läpi tekstisisällöt, otsikot ja kuvatekstit.

Asiasanahaku hakee sisällön metatiedoista vastaavuutta sisällön Tero- ja Mesh-metatietoihin.

Haku käyttää oletusarvona hakusanojen välissä TAI-operaattoria.

Haku ei tee eroa suurten tai pienten kirjainten välillä.

Hakusanan voi katkaista asteriskilla eli tähtimerkillä (*) sanan lopusta, mikä on hyödyllistä eri taivutusmuotojen etsimisessä.