Sisältöön Sivukartta Palaute Tulosta

Sydänliitto

 
 
 
 
 
 

Kuntoutuksen tilanne Suomessa

Suomessa vain 5-10 prosentille sydänpotilaista on tarjolla kuntoutusta, kun prosenttiosuus parhaissa Euroopan maissa on yli 50. Kuntalaisten saamista kaikista kuntoutuspalveluista sydänpotilaiden osuus on 2,2 prosenttia.

Hoitoprosessit ovat nopeutuneet ja hoitoajat lyhentyneet, minkä takia potilaan ohjaukseen ei riitä tarpeeksi aikaa. Sepelvaltimotaudin sekundaariprevention onnistumista kuvaavien Euroaspire-tutkimusten (1995-96 ja 1999-2000) mukaan sydänpotilaiden elämäntapamuutokset ovat epäonnistuneet, mikä Suomessa selittyy pitkälle potilasohjaukseen käytettyjen resurssien vähenemisellä.

 

Suomalaisista sepelvaltimotautia sairastavista tupakointia jatkaa 22 %, lihavia on 34 % ja 53 %:lla verenpaine sekä edelleen monella kolesteroliarvot ylittävät suositellut tavoitelukemat vielä puolen vuoden kuluttua sairaalasta pääsyn jälkeen.


Valtimotautipotilaista noin neljännes kärsii depressiivisistä oireista. Masennus tunnistetaan huonosti, koska se voi sekoittua perussairauden oireisiin. Depressio tulisi havaita viimeistään kuntoutumisvaiheessa, koska se saattaa heikentää toipumista ja estää elämäntapamuutoksia.

Tutkimusten perusteella tiedetään, että sydänkuntoutus ja riskitekijöihin vaikuttaminen sekundaariprevention keinoin ovat tuloksellisimpia tapoja estää sairauden etenemistä. Niillä saadaan aikaan myös kustannussäästöjä. Työikäisten sepelvaltimotautipotilaiden hoidon kokonaiskustannuksista kaksi kolmasosaa aiheutuu työkyvyttömyyskorvauksista. Sepelvaltimotautipotilaan yhden vuoden kokonaishoitokustannuksista kuntoutuksen ja potilasohjauksen osuus on vain 1,6 prosenttia.  

1
2
3
4
5
6

Jaa sivu: Bookmark and Share
 
Info
Sulje

Hakuohje

Sisällöstä voi hakea tietoa vapaalla sanahaulla (Hae sisällöstä) tai asiasanahaulla (Hae asiasanoilla).

Vapaa sanahaku käy läpi tekstisisällöt, otsikot ja kuvatekstit.

Asiasanahaku hakee sisällön metatiedoista vastaavuutta sisällön Tero- ja Mesh-metatietoihin.

Haku käyttää oletusarvona hakusanojen välissä TAI-operaattoria.

Haku ei tee eroa suurten tai pienten kirjainten välillä.

Hakusanan voi katkaista asteriskilla eli tähtimerkillä (*) sanan lopusta, mikä on hyödyllistä eri taivutusmuotojen etsimisessä.