Sisältöön Sivukartta Palaute Tulosta

Sydänliitto

 
 
 
 
 
 

Beetasalpaajat

Beetasalpaajia käytetään sepelvaltimotaudin, tiettyjen rytmihäiriöiden ja kohonneen verenpaineen hoitoon.

 

Beetasalpaajat hidastavat lepopulssia ja rajoittavat sykkeen nopeutumista rasituksessa. Ne myös vähentävät lievästi sydänlihaksen supistusvireyttä ja alentavat verenpainetta. Näiden vaikutusten summana sydämen hapen- ja energiantarve vähenee, mikä on eduksi sepelvaltimotaudissa. Vaikutukset perustuvat sydämen beetareseptorien salpaukseen. Beetareseptorit ovat adrenaliinin ja sen sukuisten sydämen toimintaa kiihdyttävien hormonien vaikutuskohtia.

Beetasalpaajilla on myös monia rytmihäiriöitä vähentävää vaikutusta. Tämä saattaa selittää osan niiden edullisesta vaikutuksesta sydäninfarktin jälkeen siinäkin tapauksessa, että lääkitystä ei tarvita angina pectoris -oireen lievittämiseen. Eteisvärinän aikaisen pulssin hallinta on tärkeä beetasalpaajien käyttöaihe. Ne voivat vähentää terveen sydämen lisälyöntejä ja niistä aiheutuvia tuntemuksia, mutta tässä tarkoituksessa ne ovat vain oireita lievittäviä.

Beetasalpaajat parantavat ennustetta sydämen heikosta pumppaustoiminnasta johtuvassa vajaatoiminnassa (systolinen vajaatoiminta). Tämä voi tuntua kummalliselta: miten lääke, joka hillitsee sydämen toimintaa voi olla avuksi, kun toiminta on jo valmiiksi heikentynyt? Selitys on, että vajaatoiminnassa elimistö pyrkii pitämään sydämen toimintaa yllä adrenaliinipiiskauksella, joka tietyssä vaiheessa kääntyy edullisesta haitalliseksi kuluttaen sydämen vähiä energiavaroja ja altistamalla rytmihäiriöille.

Beetasalpaajien käyttöaiheita ovat siis: sepelvaltimotauti (angina pectoris -oireen lievittäminen ja sydäninfarktin jälkitila), kohonnut verenpaine, sydämen vajaatoiminnan tietyt muodot ja tietyt rytmihäiriöt.

Beetasalpaajia ei voi käyttää, jos syke on valmiiksi hidas (ellei ole tahdistinta) tai jos EKG:ssa on hidasta sykettä ennakoivia johtumishäiriöitä. Astma voi pahentua, mutta tämä on yleensä vältettävissä valmisteen ja annoksen oikealla valinnalla. Beetasalpaajat voivat huonontaa ääreisverenkiertoa, mikä tuntuu käsien ja jalkojen kylmyytenä. Erityyppisten beetasalpaajien eroista ks. Beetasalpaajat .

Liikuntaa harrastavat ihmiset voivat kokea beetasalpaajat kiusallisina, koska niitä käyttäessä väsyy rasituksessa helpommin. Tässä tilanteessa tulee harkita, olisiko jokin muu lääkitys sopivampi esimerkiksi kohonneen verenpaineen hoidossa.
Jos beetasalpaajahoito lopetetaan, se on yleensä syytä tehdä vähitellen annosta pienentäen 1–2 viikon aikana, ellei käytetty annos ole ollut pieni. Äkillinen lopettaminen voi aiheuttaa sydämentykytystä.

Beetasalpaajilla on taulukossa mainituin poikkeuksin alempi erityiskorvaus (65 %) kroonisessa verenpainetaudissa, kroonisessa sepelvaltimotaudissa ja kroonisissa sydämen rytmihäiriöissä.

 

Lääkeaine

Valmistenimet

Huomauksia

Asebutololi

Diasectral

Espesil

 

Atenololi

Atenblock

Tenoblock

Tenorin

Atenolol *

 

Betoksololi

Kerlon

 

Bisoprololi

Bisomyl

Bisoproact

Caraprol (ei korvattavuutta)

Emconcor

Orloc

Bisoprolol *

Alempi erityiskorvaus kroonisessa sydämen vajaatoiminnassa, kroonisessa verenpainetaudissa, kroonisessa sepelvaltimotaudissa ja kroonisissa sydämen rytmihäiriöissä

Karvediloli

Cardiol

Carveratio

Carvedilol *

Alfa- ja beetasalpaaja. Alempi erityiskorvaus kroonisessa sydämen vajaatoiminnassa ja kroonisissa rytmihäiriöissä

Labetaloli

Albetol

Alfa- ja beetasalpaaja, ei korvausta

Metoprololi

Metohexal

Metomylan

Metoprolin

Seloken

Selopral

Spesicor

Metoprolol *

Alempi erityiskorvaus kroonisessa sydämen vajaatoiminnassa, kroonisessa verenpainetaudissa, kroonisessa sepelvaltimotaudissa ja kroonisissa sydämen rytmihäiriöissä

Nebivololi

Hypoloc

Nebilet

Peruskorvaus

Ei sv-korvausta, poistumassa

Pindololi

Pinloc

Visken

 

Propranololi

Dociton (vain 160 mg:n depotvalmiste)

Propral

Ranoprin

Syprol (liuos, erityislupavalmiste, ei korvattava)

 

Seliprololi

Selectol

Celiprolol *

 

Sotaloli

Sotacor

Sotalol *

Ks. myös Rytmihäiriölääkkeet


 7.2.2014

 

1
2
3
4
5
6

Jaa sivu: Bookmark and Share
 
Info
Sulje

Hakuohje

Sisällöstä voi hakea tietoa vapaalla sanahaulla (Hae sisällöstä) tai asiasanahaulla (Hae asiasanoilla).

Vapaa sanahaku käy läpi tekstisisällöt, otsikot ja kuvatekstit.

Asiasanahaku hakee sisällön metatiedoista vastaavuutta sisällön Tero- ja Mesh-metatietoihin.

Haku käyttää oletusarvona hakusanojen välissä TAI-operaattoria.

Haku ei tee eroa suurten tai pienten kirjainten välillä.

Hakusanan voi katkaista asteriskilla eli tähtimerkillä (*) sanan lopusta, mikä on hyödyllistä eri taivutusmuotojen etsimisessä.